Jantje.net respecteert uw privacy.

De leukste Jantje moppen!

Jantje zit op het net! Op deze website verzamelen we alle moppen over Jantje.

Als je Jantje nog niet kent zal dat beslist niet lang meer duren. Zeker niet na het lezen van alle moppen over Jantje die je op onze site vindt...Wij hanteren het onderstaande privacybeleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de informatie die we mogelijks verzamelen bij uw bezoek en/of gebruik van onze website.

Bezoeken van de website en/of het gebruiken van de aangeboden services via de website houdt in dat u zich akkoord verklaart met de bepalingen in dit privacybeleid.

Indien wij persoonlijke gegevens van onze bezoekers verzamelen zoals bv. naam, e-mailadres,... zullen deze enkel gebruikt worden in functie van het doel waarvoor deze gegevens werden gevraagd zoals bv. het versturen van een nieuwsbrief. Bezoekers kunnen ten allen tijde weigeren persoonlijke informatie op te geven, met als gevolg dat de bezoeker de website en/of delen van de website niet kan bezoeken en/of gebruiken.

Wij stellen persoonlijke gegevens en informatie die u eventueel persoonlijk kan identificeren enkel beschikbaar aan de medewerkers van de website en aan derden waarmee wij overeenkomsten hebben gesloten die (1) deze informatie dienen te verwerken voor ons of (2) die deze informatie nodig hebben om de services te kunnen leveren die beschikbaar worden gesteld op onze website. De medewerkers en/of derden waarmee wij samenwerken kunnen in een ander land gevestigd zijn dan u als bezoeker. Door het gebruiken van onze website stemt u in met de eventuele overdracht van deze gegevens naar hen.

Wij zullen uw gegevens niet verhuren/verkopen/weggeven aan andere personen of organisaties en zullen uw gegevens enkel vrijgeven indien dit vereist wordt door de wet, of als wij menen dit te moeten om onze eigendom en/of rechten, of deze van derden, te vrijwaren, of in het algemeen belang.

Als u uw e-mail adres hebt doorgegeven aan ons stemt u ermee in dat wij u op geregelde tijdstippen een e-mail sturen om u op de hoogte te houden van de website in het algemeen, of van veranderingen aan de website, uw feedback te vragen, of om u op de hoogte te houden van andere websites of produkten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. U kunt ons ten allen tijde vragen uw e-mail adres te verwijderen indien u deze berichten niet langer wenst te ontvangen.

Statistieken
Wij verzamelen gegevens van onze bezoekers zoals, maar niet gelimiteerd tot, browser type, resolutie, locatie, verwijzende site/dienst, herkomst, bezochte pagina's, taalinstellingen. Het doel hiervan is beter te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.

Wij kunnen voor dit doel de services van een derde partij inschakelen, zij kunnen cookies en web beacons inzetten om deze informatie te verzamelen, en u stemt ermee in dat deze derde partijen ook inzage zullen hebben in deze gegevens en deze zullen behandelen volgens hun specifieke privacybeleid.

Advertenties
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. De betrokken derde partijen kunnen mogelijks cookies plaatsen en lezen op de computer van de bezoeker van de website en/of web beacons gebruiken om informatie te verzamelen tijdens de weergave van de advertenties op de website. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Cookies
Een cookie is een bestand met informatie dat een website op de computer van de bezoeker plaatst. Zolang het op uw computer staat zal uw browser dit bestand terugsturen naar de betreffende website bij elk volgend bezoek aan deze website. Cookies kunnen gebruikers identificeren en volgen bij het bezoeken en/of gebruiken van de website en de services die worden aangeboden.

Bezoekers die wensen dat er geen cookies op hun computer worden geplaatst kunnen de instellingen van hun browser zo aanpassen dat er geen cookies worden aanvaard of enkel nadat de browser hiervoor toestemming vraagt aan en krijgt van de bezoeker, met als gevolg dat de website of bepaalde delen hiervan niet of niet correct functioneren zonder het gebruik van cookies.

Web beacon
Een webbeacon is een kleine afbeelding, meestal transparant, die op de website wordt geplaatst om de activiteit van de bezoeker te volgen. Wanneer de HTML code van de website de afbeelding opvraagt, kan er informatie worden doorgegeven zoals het IP-adres van de bezoeker van de website, hoe lang de web beacon werd weergegeven, het type browser dat gebruikt werd en eventueel de andere informatie uit de cookie,...

Door cookies uit te schakelen in uw browser zal een web beacon enkel in staat zijn om een anoniem bezoek te registreren, zonder unieke informatie van de bezoeker.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen goeddunken, aan te passen. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Het verder bezoeken van de website en/of het gebruiken van de aangeboden services via de website na wijzigingen in dit privacy beleid zal inhouden dat u zich akkoord verklaart met het privacybeleid en/of eventuele wijzigingen hierin.